عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-13. واژگان و اصطلاحات تخصصی

اقلام تعهدی : اقلام تعهدی، تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را اظهار می­کند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می­باشد. به خاطرقیود حسابداری می باشد­که دست مدیردر تصمیم­گیری برای اینکه­چه­زمانی­درآمد وهزینه بایستی شناسایی­شوند(اصل تحقق درآمد و اصل تطابق)، تا حدودی باز می باشد.

اقلام تعهدی­اختیاری­ و غیراختیاری : اقلام تعهدی­ را می­توان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک­نمود. اجزای اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلامی می باشد­که مدیریت می­تواند کنترل­هایی بر روی آن­ها اعمال کند. اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی می باشد­که مدیریت نمی­تواند برروی­آن­ها کنترلی اعمال نماید(دسای و همکاران[1]، 2009). در این پژوهش برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری از مدل جونز(1991)  بهره گیری شده می باشد.

فرصت های رشد:  مفهوم فرصت‌های­رشد ارزش فعلی­گزینه‌های پیش روی­شرکت برای سرمایه‌گذاری‌های­آتی می­باشد(مایرز، 1977). در ادبیات مالی، وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ­عنوان معیاری برای رشد شرکت­تلقی­می گردد. هرچه اندازه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر باشد رشدآن نیز افزایش خواهد پیدا نمود. فرصت‌های ­رشد به عوامل­خاص ­واحد تجاری از قبیل دارایی‌های فیزیکی، منابع انسانی، صنعت ­و عوامل­کلان اقتصادی بستگی­دارد ومی‌تواند دربرگیرنده پروژه‌هایی باشدکه ­در نهایت،سرمایه‌گذاری­درآنهارشدواحد تجاری را رقم­زند (تسوئی و گول[2]، 2000).

معمولاً از فرمول‌های مختلفی برای اندازه‌گیری رشد واحد تجاری بهره گیری می گردد که از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر تصریح نمود (مهرانی و باقری، 1388):

الف. نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری کل بدهی‌های شرکت به ارزش دفتری کل دارایی‌های آن.

ب. نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.

ج. نسبت سود به قیمت هر سهم.

د. نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ه. نسبت مجموع هزینه استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.

و. نسبت کل سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری به فروش‌های خالص و یا سود خالص آن.

حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری ، حساسیت بازده سهام نشان دهنده اندازه تغییرات بازده سهام به اندازه تغییرات اقلام تعهدی اختیاری می باشد ، به طوری که اگر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت باشد ( +α%)، نشان می دهد به ازاء یک واحد تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری ، بازده سهام α”“ یک  واحد افزایش می یابد. درصورتی که اگر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری منفی باشد ( – α%)، نشان می دهد به ازاء یک واحد تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری ، بازده سهام ” α ” یک واحد کاهش می یابد.

[1] Desai and et al

[2] Tsui and Gul

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش :

فرصت­های­ رشد شرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام ­تعهدی اختیاری چه تاثیری دارد ؟

فرصت­های­ رشد شرکت بر حساسیت بازده سهام به اقلام­ تعهدی­ اختیاری مثبت­ چه ­تاثیری دارد ؟

تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید