عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

قسمتی از متن پایان نامه :

7-1- تعاریف و اصطلاحات

کارایی: کارایی عبارت می باشد از نسبت بازده واقعی بدست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده(مورد انتظار) یا نسبت مقدار کاری که انجام می گردد به مقدار کاری که بایستی انجام گردد. مانند مقیاس‌هایی که برای تعریف و ارزیابی بهره‌وری ارائه شده‌اند، مقیاس‌های کارایی هستند. مقیاس‌های کارایی، نهاده‌ها یا منابع یک سازمان را با کالاها و خدمات نهایی که تولید می شوند، مقایسه می‌کنند. کارایی به نسبت کمیت خدمات و تولیدات ارائه شده به هزینه مالی یا نیروی کار که برای ارائه آنها لازم می باشد تصریح دارد. با این حال این مقیاس و شیوه ‌اند‌ازه‌گیری بهره‌وری، اندازه رضایت مشتری یا اندازه دسترسی به هدف مطلوب را اندازه نمی‌گیرد. برای مثال مقیاس‌های کارایی نسبت تعداد افراد درمان‌شده را به نفر ساعت کار پزشکان نشان می‌دهد؛ حال آنکه مقیاس‌های اثربخشی طوری طراحی شده‌اند که نشان ‌دهند؛ از کل بیماران تحت درمان چه تعداد در معالجه موفق بوده‌اند. کارایی به معنای تلف نکردن منابع می باشد و از نسبت ستاده کل نهاده به  کل به دست می آید.(آذر و ترکاشوند،26،1385)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل پوششی داده ها : تحلیل پوششی داده یک تفکیک برنامه نویسی خطی می باشد که در آن مرز به صورت تکه تکه از روی مشاهدات بهترین روش گردآوری می گردد (مشاهداتی که به عنوان 100% کارآمد طبقه بندی شده اند). این روش هیچگونه فرم تابع را برای داده ها مشخص نمی کند و این امکان را می دهد که آن توسط داده ها تعیین می گردد (که در وزن خروجی ها و ورودی ها بازتاب یافته می باشد).(دارل ودیوید،2،2005)تحلیل پوششی داده ها پایه (فرم ضربی آن) در نسخه بازده به مقیاس ثابت می تواند به صورت شرط به حداکثر رساندن کارایی برای وزن های خروجی u و وزنهای ورودی N برای I ورودی x و j خروجی y اظهار گردد (دارل ودیوید،3،2012).

       اثربخشی: مقصود از اثربخشی در واقع مطالعه اندازه موثر بودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. به تعبیری ساده تر در یک مطالعه اثربخشی، اندازه تحقق اهداف اندازه گیری می گردد. اما به نظر می رسد برای تعریف مفهوم اثربخشی می‌بایست گامی فراتر نهاد، به این معنا که اثربخشی هنگامی در یک دوره آموزش حاصل خواهد گردید که اولا نیازهای آموزشی به روشنی تشخیص داده گردد. ثانیا برنامه مناسبی برای برطرف ساختن نیازها طراحی گردد. ثالثا برنامه طراحی شده به درستی اجرا گردد و رابعا ارزیابی مناسبی از فرایند آموزش و در نهایت دستیابی به اهداف انجام گردد.

بهره‌وری: بهره وری از مفاهیم و مواردی می باشد که چنین تعریف می گردد: «مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به این شکل: اثربخشی بعلاوه کارایی». به دیگر سخن، بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و بهره گیری از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، تجهیزات و… به مقصود ارتقاء.  بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که بایستی انجام می‌شده اطلاق می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال پژوهش:

– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری