عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

قسمتی از متن پایان نامه :

3-9-2- مفهوم کارایی در تحلیل پوششی داده‌ها

مفهوم کارایی که در تحلیل پوششی داده ها مورد بهره گیری قرار می‌گیرد همان حاصل تقسیم مجموع وزنی مقدار ستاده‌ها به مجموع وزنی مقدار داده‌ها می‌باشد. اما در اغلب موارد که قیمت با ارزش (وزنهای) داده‌ها و ستاده‌ها مشخص نیست و یا داده‌ها و ستاده‌ها مقیاس‌های متفاوتی دارند از تحلیل پوششی داده ها برای تعیین اندازه کارایی بهره گیری می گردد. در تحلیل پوششی داده ها وزن های اختصاصی داده شده به هر یک از داده‌ها و ستاده‌ها از طریق حل یک مدل برنامه‌ریزی خطی بدست می‌آید. تحلیل پوششی داده ها این وزن ها را طوری تعیین می کند که کارایی واحد نسبت به سایر واحدها حداکثر گردد.تعیین شاخص‌ها (پارامترهای مدل) و اندازه‌گیری آنها از آنجا که شاخص‌های ارزیابی عملکرد هر واحد تصمیم‌گیری که در روش تحلیل پوششی داده‌ همان پارامترهای ورودی و خروجی مدل هستند که بسته به اهداف و فلسفه وجودی آن تصمیم‌‌گیرنده و وظایف مهم مورد انتظار از آن و نیز عوامل تأثیرگذار و نوع هزینه‌هایی که برای آن انجام می‌گیرد فرق دارد.

3-9-3- تحلیل پوششی داده ها  و رویکرد سیستمی

یکی از مهمترین ویژگی‌های تحلیل پوششی داده ها داشتن یک رویکرد سیستمی به مجموعه واحد تصمیم گیری تحت ارزیابی می باشد. یک سیستم مجموعه‌ای از افراد، منابع، مفاهیم و رویه‌هایی هستند که به گونه‌ای در تعامل با یکدیگر قرار گرفته‌اند که در راستای رسیدن به هدفی مشخص وظایفی را انجام می‌دهند. یک سیستم از سه بخش اصلی، داده‌ ، فرآیند و ستاده تشکیل شده می باشد. در هر سیستم داده‌ها شامل عناصری می گردد که وارد سیستم می گردد. فرآیند شامل عناصری می باشد که جهت تبدیل داده‌ها به ستاده‌ها ضروری هستند.

3-9-4- الگوبرداری  با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها

برای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، تحلیل پوششی داده ها یک مجموعه از واحدهای کارا را مشخص می کند که می‌توانند به عنوان الگو برای بهبود عملکرد مورد بهره گیری قرار گیرند. براساس مدل تحلیل پوششی داده ها یک واحد تصمیم گیری ناکاراست اگر واحد یا ترکیبی از واحدها وجود داشته باشد که بتوان همان مقدار ستاده واحد تحت مطالعه را با مقدار نهاده کمتری تولید کند. واحدهای تصمیم‌گیری تشکیل دهند. این ترکیب به‌عنوان گروه‌های الگو برای واحد تصمیم‌گیری ناکارا مطرح هستند تحلیل پوششی داده ها همچنین می‌تواند مقدار بهبود لازم را در هر یک از داده ها و ستاده‌های واحد ناکارا مشخص کند. خاطر نشان می گردد تحلیل پوششی داده ها یک ابزار تشخیص می باشد و هیچ گونه استراتژی را برای کارا شدن یک واحد ناکارا ارائه نمی‌دهد.

3-9-5- تعریف واحدهای تصمیم‌گیری

یک واحد تصمیم گیری  نهادی می باشد که داده‌ها را به ستاده‌ها تبدیل می کند.این واحدها، واحدهایی هستند که نوع یکسانی از وظایف را انجام داده و دارای اهداف و آرمانهای یکسان می‌باشند.واحدهایی که در تحلیل پوششی داده ها مورد بهره گیری قرار می گیرند بایستی همگن بوده و دارای داده‌ها و ستاده‌های یکسان و هم نوع باشند. انتخاب داده‌ها و ستاده‌ها  به گونه واضح و روشن هر منبعی که به وسیله یک واحد بهره گیری می گردد بایستی به عنوان داده در نظر گرفته گردد.  هر واحد منابع را به ستاده‌ها تبدیل خواهد نمود و این ستاده‌ها شامل مقداری از کالاها و خدمات بوده که به وسیله  واحد ارائه می گردد. در هنگام تصمیم‌گیری در مورد تعیین داده‌ها و ستاده‌های واحدها ما نیازمندیم که یک دادگاه مفهومی از آن چیز که که به عنوان یک داده یا ستاده برای یک واحد مطرح می باشد داشته باشیم. همچنین ما نیاز داریم که این داده‌ها بطور واقعی موجود باشند. شاید یکی از مشکلاتی که در امر تعیین داده‌ها و ستاده‌ها هست این می باشد که هر چند می‌توان داده‌ها و ستاده‌های زیادی را برای یک واحد در نظر گرفت وی در اکثر مواقع داده‌هایی در ارتباط با این ها موجود نیست و این امر تصمیم‌گیری در مورد داده‌ها و ستاده‌ها را مشکل می کند. مشخص کردن داده‌ها و ستاده‌ها یکی از اقدامات مهم در بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها می‌باشد. انتخاب داده‌ها و ستاده‌های صحیح تأثیر مهمی در تفسیر، بهره گیری و مقبولیت نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده ها برای مدیران دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال پژوهش:

– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری