تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2. اقلام تعهدی

تأثیر اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه­های لازم برای تخصیص بهینه­ی منابع می باشد. در پی­رسوایی­های مالی­اخیر، اطمینان واعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارش­گری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه­ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین­کنندگان استانداردها می باشد. تحلیل­گران مالی، مدیران و سرمایه­گذاران درسال­های اخیر به­گزارش سودآوری شرکت­ها توجه زیادی داشته­اند. مدیران علاقه­مند به حفظ رشد سود هستند. زیرا، پاداش­آنان اغلب به سود شرکت وابسته می باشد. سود حسابداری و اجزای آن مانند اطلاعاتی محسوب می­شودکه درهنگام تصمیم­گیری توسط­ افراد درنظرگرفته می­گردد. سود حسابداری مبتنی برارقام تعهدی ازنظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می­گردد. مقصود از ارزیابی عملکرد شرکت­ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم­گیر­ی­های منطقی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سهام­داران­که مهم­ترین گروه کاربران اطلاعات صورت­های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­کنند. یکی از اجزای اصلی سود حسابداری اقلام تعهدی هستند. کیفیت اقلام تعهدی می­تواند در گزارش­گری مالی اطمینان سرمایه­گذاران را در بازارهای مالی تحت تاثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت اقلام تعهدی می­توان به روش­های متعدد حسابداری، نارسایی­های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی­ها، اختیار اقدام مدیران و تاثیرپذیری این اقلام از مبانی گزارشگری و صلاح­دید مدیران تصریح نمود. عبارت کیفیت اقلام تعهدی به توانایی مدیران در بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری در اندازه­گیری و گزارش­گری سود تصریح دارد. اقلام تعهدی اختیاری ممکن می باشد شامل انتخاب ازبین اصول یا استانداردهای حسابداری و به­کارگیری برآوردها و زمان­بندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی درسود باشد. در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت اقلام تعهدی مورد توجه خاص پژوهشگران قرارگرفته و کوشش بر این بوده می باشد­که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر،کیفیت این اقلام مورد ارزیابی قرارگرفته و عوامل تاثیر   ­گذار برآن شناسایی گردد (دسای و همکاران[1]، 2009).

2-2-1. تعریف اقلام تعهدی 

اقلام تعهدی تفاوت ، بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را اظهار می­کند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می­باشد. این امر به خاطرقیود حسابداری می­باشد که مشخص می­کنند چه زمانی درآمد و هزینه بایستی شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق). اقلام تعهدی را می­توان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک نمود. اجزای اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلامی می باشد که مدیریت می­تواند کنترل­هایی بر روی آن­ها اعمال کند. اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی می باشد که مدیریت نمی­تواند بر روی آن­ها کنترلی اعمال نماید(دسای و همکاران، 2009).

زای (2001) اقلام تعهدی را در قالب فاصله بین جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری تعریف کرده می باشد. جونز (1991) تفاوت بین سود و جریان وجه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده می باشد. اسلوان (1996) اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینه­های استهلاک تعریف نمود. تعریف اسلوان از تعریف هلی (1985) نشأت گرفته می باشد­که دقیقاً با تعریف اقلام تعهدی عملیاتی بهره گیری شده در بیانیه استانداردهای مالی شماره 95 (FASB ، صورت جریانات نقدی) مطابقت دارد. برای دستیابی به یک اندازه­گیری جامع از اقلام تعهدی، عنوان می­گردد که در صورت عدم بهره گیری از حسابداری تعهدی (بهره گیری از حسابداری نقدی)، تنها حساب­های نقدی در ترازنامه منعکس می­شوند، لذا گزارش سایر حساب­های دارایی و بدهی در ترازنامه نتیجه به کارگیری حسابداری تعهدی می باشد (ریچاردسون و دیگران، 2005). پس، اقلام تعهدی بیانگر تغییر در تمام دارایی­های غیر نقدی منهای تغییر در تمام بدهی­های غیر نقدی می­باشد(ریچاردسون و دیگران، 2005).

[1]  -Desai and et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش :

فرصت­های­ رشد شرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام ­تعهدی اختیاری چه تاثیری دارد ؟

فرصت­های­ رشد شرکت بر حساسیت بازده سهام به اقلام­ تعهدی­ اختیاری مثبت­ چه ­تاثیری دارد ؟

تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری