عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هزینه‎ های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-8. علت های ناکامی سیستم هزینه یابی کیفیت

اگر چه هزینه یابی کیفیت در سطح مطالعات نظری مورد توجه و علاقه بسیاری از پژوهشگران مالی قرار گرفته می باشد، اما دستاوردهای عملی در این حوزه تا حدود نسبتا کمی در شرکت ها به صورت مسکوت باقی مانده می باشد. مطالعات انجام شده در ارتباط با هزینه های کیفیت مانند ایتر[1](1996)، اندرسون و اسدیتول[2](1998)، اسچیفاروا و تامسون[3](2006) نمونه هایی از پژوهش های علمی گستره ای می باشد که در این حوزه صورت گرفته اما درعمل هیچ گونه بهبود یا اثر قابل ملاحظه ای را ایجاد نکرده می باشد. به علاوه، گوناگونی معیارهای هزینه کیفیت به صورت محدود باقی مانده می باشد، نمونه های کاربرد عملی این سیستم هزینه یابی محدود بوده و اعتبار آن-ها برای تصمیم گیری بطور جدی مورد بحث قرار نگرفته می باشد (مندل و شاه[4]، 2002). بعضی از عواملی که در عدم موفقیت و ناکامی سیستم هزینه یابی کیفیت موثر بوده اند به تبیین زیر اظهار می گردد:

 • هزینه یابی کیفیت یک سیستم محاسبه بهای تمام شده نمی باشد

شاید یکی از مهمترین دلایلی که باعث عدم استقبال مدیران از سیستم هزینه یابی کیفیت شده می باشد به آن علت می باشد که این سیستم همانند سایر سیستم های هزینه یابی مانند هزینه یابی استاندارد، هزینه یابی مرحله ای و هزینه یابی بر مبنای فعالیت قادر به محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات نمی باشد. پس کاربرد آن تنها در حوزه تصمیم گیری و گزارشگری درون سازمانی می باشد.

 • تنوع گسترده در خواسته های مشتریان و تغییر پذیری مداوم نیازها

جین هی و همکارانش[5](2003) ظهور سیستم های تولید را بر اساس پاسخ آن ها به الگوهای رفتار متغیر تقاضای مشتریان در دوره های مختلف توجیه می نمایند. شاید توالی تولید دستی، انبوه، ناب و چابک اظهار مناسبی از این دوره ها باشد. دوره تولید دستی با ویژگی هایی مانند مهارت بالا، تخصص در یک یا چند زمینه محدود، سادگی سیستم و ابزار تولید، تولید اندک محصولات و سیستم آموزش استاد- شاگردی شناخته می گردد. تولید انبوه عموما با نام هنری فورد همراه می باشد. در دوره تولید انبوه پیشرفت های بزرگی در عرصه ماشین آلات تولیدی و نیز تکنیک های تولید به وجودآمد. رقابت و کوشش برای ارضای نیازهای مشتریان و متناسب شدن با محیط جدید و بقا در صحنه رقابت موجب به وجودآمدن تولید به موقع و سپس تولید ناب گردید. پیلم اصلی تولید ناب حذف اتلافات از سیستم تولید بود. اما از اواخر دهه 1980 بازارهای متلاطم، تقاضای متغیر و غیرقابل پیش بینی مشتریان و دسترسی همه جایی تولید-کنندگان به فناوری های به روز، شرایط رقابتی را عوض کرد و این امر زمینه ساز تولید سیستمی جدید به نام تولید چابک گردید. عصاره استراتژی چابکی، توانمند سازی سازمان برای همراهی با تغییرات غیر قابل پیش بینی محیط می باشد (الفت و زنجیرچی، 1387). بتز و همکارانش[6](1995) از اصولی نام می برند که به مدیریت کمک می کند تا برای دو مساله به ظاهر متناقض تغییر و حفظ ثبات سازمان بخوبی برخورد کنند آن ها عبارتند از: خلق ارزش، کیفیت، توان عکس العمل، چابکی، نوآوری، یکپارچه سازی، تشکیل تیم و عدالت سازمانی. پس تغییرات مداوم در نیاز مشتریان و نوع محصولات مورد انتظار آن ها بی درنگ تغییرات هزینه های کیفیت را مطالبه می کند لذا اگر آهنگ حرکت سیستم هزینه یابی کیفیت و روشن کردن هزینه های پنهان کیفیت متناسب تغییرات سریع در محیط رقابتی نباشند، این سیستم ابتر خواهد ماند.

 • نبود آگاهی مدیران از مزیت های سیستم هزینه یابی کیفیت

برای پیاده سازی و اجرای هر نوع سیستم هزینه یابی نیاز به پشتیبانی مدیران آگاه می باشد و هزینه های کیفیت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد اما نبود آگاهی مدیران از مزیت های این سیستم می تواند موجب شکست آن در هر سازمانی باشد. در پژوهشی موردی که فلاح نژاد(1388) در صنایع محصولات پتروشیمی ایران به اقدام آورد یکی از نتایج پژوهش حاکی از این می باشد که مشکل گرد آوری اطلاعات مربوط به اقلام فعالیت های مرتبط با کیفیت و نیز فقدان ابزارهای لازم نظیر سیستم اطلاعات حسابداری[7] و نیز سیستم اطلاعات مدیریت کیفیت[8] از موانع توسعه سیستم هزینه یابی در شرکت های مورد مطالعه می باشد. در عین حالی که اطلاعات مربوط به فعالیت های کیفیت از سیستم حسابداری فعلی قابل استخراج می باشد اما سیستم حسابداری این شرکت ها غالبا به گونه ای طراحی نشده می باشد تا توانایی تامین اطلاعات مورد نیاز جهت اندازه گیری و کنترل هزینه های کیفیت را داشته باشد. هزینه های کیفیت را بایستی با در نظر داشتن ویژگی ها، امکانات و نیازهای اطلاعاتی شرکت با همکاری گروه های بازرگانی، مهندسی و مالی طبقه بندی نمود. هر گونه ابهام در محتوای اطلاعاتی این هزینه ها بایستی با در نظر داشتن دانش، تجربه و هم فکری گروه های سه گانه بالا حل و فصل گردد. نبود سهولت اندازه گیری منافع و مخارج کیفیت یکی از علت های عدم پیشرفت هزینه یابی کیفیت شاید به این علت می باشد که هزینه یابی کیفیت به گونه سنتی بر نظارت و اندازه گیری بعد از وقوع هزینه-ها متمرکز شده می باشد. در پژوهش پیمایشی که توسط الیور و کوا[9](1999) انجام گردید، واقعیتی که آن ها از آن به عنوان ” گزارش تاریخی ” یاد کرده اند این بود که هزینه های کیفیت در شرکت ها اندازه گیری نمی شوند. در پژوهش موردی که توسط وریلا و همکاران[10]انجام گردید آن-ها دریافتند که میانگین هزینه های کیفیت در یک سازمان برای یک دوره معین را می توان بطور تقریبی براساس معیارهای گوناگونی از حجم و معضلات شرکت پیش بینی نمود. بویژه این موضوع به امکان بهبود در هزینه های کیفیت و تعیین علل آن ها کمک خواهد نمود. لذا، اطلاعات پیشگیرانه هزینه کیفیت را می توان به بخش های مختلف سفارش و تحویل محصول و بخش های پشتیبانی برای جلوگیری از وقوع آن ها تعمیم داد. این اطلاعات در ارتباط با مشتریان و بازار پر خطر، پروژه های مشکل دار، محصولات مستعد نقص و اجزاء فرعی آن ها، تامین کنندگان ضعیف و گلوگاه های فرآیند تولید می باشد. آن ها پیشنهاد کردند اگر اطلاعات جامع و پیشگیرانه ای برای  گروه های مختلف ذینفع فراهم گردد، هزینه های کیفیت از  دیدگاه های مختلف مورد تحلیل قرار خواهد گرفت (وریلا و همکاران، 2007).

[1]-Ittner

[2]-Anderson and Sedatole

[3]-Schiffauerova and Thomson

Mandal and Shah-[4]

[5]-Jin-Hay et al

[6]-Betz et al

[7]-Accounting Information Systems

[8]-Management Information Systems

[9]-Oliver and Qu

[10]-Varila et al

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف اساسی از انجام پژوهش:

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل بشر و شرکت) در شرکت شیر پگاه خوزستان برای سال-های 1390 تا 1392 می‎باشد.

این پژوهش در محاسبه و جمع‎آوری هزینه‎های مرتبط با کیفیت دارای اهداف اصلی و فرعی می‎باشد.

که اهداف اصلی عبارتند از:

 • آشنایی با مراکز فعالیت ایجاد کننده هزینه‎های کیفیت
 • تبیین چگونگی جمع‎آوری و تجزیه و تحلیل هزینه‎های کیفیت
 • طبقه‎بندی هزینه‎های مربوط به کیفیت
 • کسب معیاری برای سنجش اندازه روی آوردن سازمان به کیفیت
 • کسب شناخت از چگونگی تاثیر هزینه‎های کیفیت بر کیفیت محصول تولیدی
 • کسب شناخت کافی از اجزای هزینه‎های کیفیت در این شرکت تولیدی

و اهداف فرعی نیز عبارتند از:

 • ایجاد آگاهی در پرسنل نسبت به هزینه‎های کیفیت پایین کالا و خدمات
 • تعیین اینکه در چه بخشی بیشترین هزینه‎ها اتفاق می‎افتد
 • تنظیم طریقه هزینه‎های کیفیت
 • نمایش تأثیر فعالیت‎های بهبود کیفیت در کل شرکت
 • سرمایه‎گذاری در فعالیت‎های صحیح پیشگیرانه
 • کمک به بهره گیری کنندگان مانند مدیران شرکت های تولیدی، اساتید، دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی
 • توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه‎های کیفیت

مطالعه ارتباط بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری