تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش         

با در نظر داشتن رونق بورس اوراق بهادار در سال‏های اخیر و اینکه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ابزارهای انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و نیز مکانی برای جمع‏آوری سرمایه‏های کوچک مردمی برای به حرکت درآوردن چرخ‏های اقتصادی کشور می‏باشد و از طرفی هر روز سرمایه‏گذاران بیشتری بنا به دلایلی از قبیل اینکه این نوع سرمایه‏گذارری با مبلغ کم نیز انجام پذیر می باشد و نیز قابلیت نقدشوندگی بالا،وارد بازار بورس اوراق بهادار می‏شوند. پس این قبیل سرمایه‏گذاران و نیز اشخاص حقوقی سرمایه‏گذار در تصمیم‏گیری در خصوص معاملات اوراق بهادار به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد آتی و بازده سهام شرکت ها نیاز مبرم دارند که از مهمترین این اطلاعات که مورد بهره گیری قرار می‏گیرد، گزارشات مالی شرکت ها می‏باشد. لذا در این راستا مهمترین هدف این پژوهش مطالعه اثر تعدیل­گر فرصت های رشد بر ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام شرکت‌ها تا با جمع‏آوری اطلاعات واقعی و نشان دادن وجود یا عدم وجود این ارتباط بتواند کمکی به­کلیه بهره گیری‏کنندگان داخلی و خارجی صورت‏های مالی نماید. این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب اندازه انطباق واقعیت های موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر عملکرد و بازده سهام شرکت ها را مطالعه­کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عوامل فرصت های رشد و اقلام تعهدی اختیاری ، یاری رساند.

با در نظر داشتن پیشینه پژوهش، اکثر مطالعات تجربی پیشین تاکید و تمرکز بر جنبه منفی اقلام تعهدی اختیاری(مبتنی بر مدیریت سود فرصت طلبانه) داشته اند و کمتر پژوهشاتی جنبه مثبت اقلام تعهدی اختیاری را مورد توجه قرار داده اند و نیز با در نظر داشتن این که در پژوهشات داخلی گذشته تاثیر فرصت های رشد بر ارزشگذاری اقلام تعهدی اختیاری مورد توجه وتاکید قرارگرفته، لذا در این پژوهش برآنیم تا با تاکید بر جنبه مثبت مدیریت سود،  تاثیر فرصت های رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مورد مطالعه قرار دهیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت سود با بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری یکی از موضوعات پر­طرفدار بین  سرمایه­گذاران، قانون­گذاران، تحلیل­گران و عموم کاربران صورتهای مالی می باشد. به گفته­ی فیشر مدیریت سود دخالت هدفمند مدیران در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی می باشد.

لذا ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش به مقصود مطالعه تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری( ارزشگذاری اقلام تعهدی اختیاری در پیش بینی بازده سهام) شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دو چندان احساس می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش :

فرصت­های­ رشد شرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام ­تعهدی اختیاری چه تاثیری دارد ؟

فرصت­های­ رشد شرکت بر حساسیت بازده سهام به اقلام­ تعهدی­ اختیاری مثبت­ چه ­تاثیری دارد ؟

تاثیر فرصت های رشد بر حسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری