مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2-تشریح و  اظهار موضوع  

بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف‌ صورت‏های‌ مالی‌ (حسابداری) عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درمورد‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ می باشد‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از بهره گیری‌کنندگان‌ صورت‏های‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ گردد. در واقع، هدف اصلی حسابداری، فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری را اظهار کند و از این طریق سرمایه‏گذاران، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری‏کنندگان را در قضاوت و تصمیم‏گیری‏های اقتصادی یاری دهد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی، 1386).

سیستم حسابداری به واسطه گزارش فعالیت‏های مالی واحد تجاری از این قابلیت برخوردار می باشد تا اطلاعاتی را در مورد آن چیز که که دیگران از آن آگاه نیستند، به آنان منتقل کند. برای مفید واقع شدن اطلاعات مالی در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان ، هدف های حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب می‏کند که اطلاعات مربوط به گونه‏ای مناسب و کامل گزارش گردد. اطلاعات مالی فراهم شده توسط سیستم حسابداری تنها هنگامی می‏تواند در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی بهره گیری کنندگان مفید واقع شده و مورد بهره گیری قرار گیرد که از حداقل استانداردهایی برخوردار باشد ( اعتمادی و فرج زاده دهکردی 1391). شرکت­هایی که صورت­های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت­های مدیران می باشد و حسابرسی شرکت­هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر می باشد. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد­های حسابداری مورد تردید را کشف می­کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه­های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند.

کیفیت حسابرسی همواره بعنوان معیاری برای انجام صحیح فعالیت حسابرسی، مورد توجه حرفه حسابرسی بوده می باشد. در واقع افزایش کیفیت حسابرسی به معنای افزایش کوشش حسابرس برای کشف اشتباهات و تحریف‏های احتمالی با اهمیت موجود در صورت‏های مالی می باشد. اگر در دور‏ه‏ مالی تجدید ارائه صورت گیرد در حالیکه این امکان وجود داشته که تحریف‏های منجر به تجدید ارائه در دوره‌های قبل توسط حسابرس کشف و گزارش گردد، مشخص می باشد که کیفیت گزارش حسابرسی پایین بوده می باشد.

تعریفی که دی آنجلو (1981) از کیفیت حسابرسی اظهار می کند شامل دو ویژگی می باشد : (1) توانایی فنی برای شناسایی تحریفات صورت‏های مالی و (2) استقلال کافی برای اصلاح تحریفات صورت‏های مالی. به این ترتیب، ارزیابی کیفیت حسابرسی از طریق ارزیابی ورودی‌های فرآیند حسابرسی شامل: کیفیت حسابرس و کیفیت اجرای حسابرسی و نیز خروجی‌های آن یعنی کیفیت گزارشگری حسابرسی صورت می‏گیرد. ورودی‌های فرآیند حسابرسی (شامل کیفیت حسابرس و اجرای حسابرسی) غیر قابل نظاره هستند که این موضوع معضلات بسیاری را جهت ارزیابی کیفیت حسابرسی برای محققان ایجاد نموده می باشد. از طرفی گزارش حسابرس که هم قابل نظاره می باشد و هم جزء معیارهای مبتنی بر خروجی می باشد به عنوان ابزاری که به گونه مستقیم کیفیت حسابرسی را اندازه‌گیری می کند، مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. دو نمونه از معیارهای مستقیم مبتنی بر خروجی کیفیت حسابرسی، کشف تحریفات مالیاتی و احتمال انتشار گزارش تداوم فعالیت از سوی حسابرس قبل از ورشکستگی شرکت، می‌باشند. موانع اصلی برای بهره گیری از معیارهای مستقیم مبتنی بر خروجی کیفیت حسابرسی، تنوع کم این معیارها،ماهیت انحصاری داده‌ها،نرخ پایین وقوع،وقابلیت تعمیم محدود بوده می باشد. این محدودیت ذاتی نیاز به معیارهای غیرمستقیم کیفیت حسابرسی را به وجودمی‌آورد. در این پژوهش از معیارهایی مانند دوره تصدی‏گری حسابرس، اندازه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان معیارهای غیر مستقیم کیفیت حسابرسی معرفی شده‏اند. به دلیل غیر مستقیم بودن این معیارها، هیچ‌یک به تنهایی نمی‏تواند منعکس‌کننده کیفیت حسابرسی باشد. به همین دلیل در این پژوهش از هر سه معیار دوره تصدی‏گری حسابرس، اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان نماینده کیفیت حسابرسی بهره گیری می‏گردد (وودلند و رینولد2003).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

سوال اصلی:

  1. کیفیت حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

سوالات فرعی:

  1. اندازه موسسه حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  2. دوره تصدی‌گری حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  3. تخصص حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟

مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری