عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-10- انواع ارزیابی

ارزیابی می‌تواند بر اساس نحوه نگاه به این مقوله، به دو نوع کلی طبقه بندی گردد که عبارتند از:

ـ ارزیابی آینده نگر

ـ ارزیابی گذشته نگر

ارزیابی آینده نگر، همانطور که از نامش پیداست نوعی ارزیابی می باشد که:

 • قبل از تهیه برنامه انجام می گردد.
 • برای تعیین منطقی بودن یا حقانیت ایجاد برنامه صورت می‌گیرد.

پس یک ارزیابی آینده نگر، مشخص می کند که آیا مسئله یا نیازی هست که حقانیت برنامه ریزی برای حل آن مسئله یا تامین آن نیاز را توجیه نماید و به این سوال نیز پاسخ دهد که در صورت عدم اجرای برنامه مورد بحث، جامعه با چه پیامدهای منفی مواجه می گردد.

در پاسخ به این سوالات می باشد که دولت در مورد پایه‌ریزی یک برنامه تصمیم می‌گیرد.

ارزیابی گذشته نگر همانطور که از نامش پیداست بر خلاف ارزیابی آینده نگر پس از اجرا یا تکمیل برنامه انجام می‌گیرد، ارزیابی گذشته نگر به دو دسته طبقه بندی می گردد:

 • ارزیابی تکوینی
 • ارزیابی تجمیعی

ارزیابی تکوینی در مراحل اولیه اجرای یک برنامه انجام می گردد و فرآیندها و مدیریت برنامه را از ابعاد زیر مورد مطالعه قرار می‌دهد.

 • کارا هستند.
 • نیازهای مشتریان را مرتفع می‌کنند، یعنی مرتبط و مناسب می‌باشند.
 • به صورت مطلوب منابع را برای دستیابی به نتایج مورد نظر به کار می‌گیرند.

از طرفی دیگر، ارزیابی تجمیعی ارزیابی می باشد که:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مراحل نهایی برنامه، یعنی بعد از اتمام مدت زمان مناسب، در فاصله زمانی مراحل اولیه اجرای برنامه تا زمان ارزیابی آن انجام می‌گیرد. این فاصله زمانی، مدت زمان کافی جهت تحقق نتایج مورد انتظار برنامه را به وجود می‌آورد.

همچنین پس از تکمیل یک برنامه انجام می گردد.

غیر از موضوعاتی که ارزیابی تکوینی بر آن‌ها متمرکز می باشد، ارزیابی تجمیعی موضوعاتی نظیر اثربخشی در تحقق اهداف برنامه و خط مشی‌های دولتی مربوط را نیز در بر می‌گیرد. پس ارزیابی از یک برنامه در حال اجرا می‌تواند تمام یا هر یک از موضوعات مورد بحث را مطالعه نماید.

از طرفی در ارزیابی گذشته نگر که به ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها پس از اجرای آن‌ها می‌پردازد، ارزیابی از جنبه‌های مختلف صورت می‌گیرد که این جنبه‌ها می‌توانند مشتمل بر موارد ذیل باشند:

 • امکان سنجی فنی، مالی، مکانی، قانونی و سیاسی و اجتماعی
 • ارزیابی هزینه – فایده
 • کارایی
 • ارتباط
 • کارامدی
 • اثربخشی
 • اقتصاد (صرفه جویی)
 • عدالت
 • ارزیابی حفاظت منابع انسانی، مالی و زیست محیطی
 • ارزیابی سازگاری درونی و بیرونی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال پژوهش:

– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری