عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

معیارها و نسبت‌های مختلفی برای ارزیابی سلامت شرکت ها هست که یکی از آنها کارایی می باشد. به گونه کلی کارایی توانمندی کلی هر شرکت را در تبدیل داده‌ها به ستانده‌ها در مقایسه با استاندارد مشخصی، تعیین می کند و ممکن می باشد مقایسه شرکت های مختلف براساس سودآوری با در نظر داشتن گذشته‌ی تاریخی مختلف و همچنین مقررات بیش از حد و سهمیه و سقف‌های اعتباری تعیین شده و وام‌های تکلیفی معیار منصفانه‌ای برای قضاوت نباشد و ممکن می باشد واحدی کارا باشد، اما به دلایلی سودآور نباشد.(امیری،1380)

طی سالهای اخیر تعداد زیادی از مطالعات انتشار یافته اند که کارایی شرکت ها و موسسات مالی و غیر مالی مختلف را مطالعه می کنند. اکثریت عمده آنها از تکنیک غیر پارامتری تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی شرکت ها و موسسات بهره گیری می کنند.

مدل تحلیل پوششی داده ها می تواند برای به حداقل رساندن ورودی ها یا به حداکثر رساندن مقادیر ورودی ضمن حداقل ثابت نگه داشتن سطوح خروجی در مقادیر جاری به کارگرفته گردد در حالی که تمرکز بر خروجی با هدف به حداکثر رساندن سطوح خروجی بدون افزایش بهره گیری از ورودی ها می باشد. (کوپر[1] و همکاران، 2000).

یکی از ویژگی های جالب تحلیل پوششی داده این می باشد که به هر واحد اجازه می دهد یک گروه محک زنی را شناسایی کند. یعنی یک گروه از واحدها که اهداف و اولویت های یکسانی دارند اما بهتر اقدام می کنند. در این ارتباط هدف تحلیل پوششی داده ها تکریم گذاشتن به اولویت های هر واحد تصمیم گیری[2] می باشد به این ترتیب که به تمام آنها اجازه می دهد ساختار وزنی را برای ورودی ها و خروجی ها انتخاب کنند که بیشترین نفع را برای ارزیابی آن واحد در بر دارد. در نتیجه هدف آن طبقه بندی هر واحد به بهترین نحو در مقایسه با سایر واحدها می باشد(فری یرا[3] وهمکاران،5،2007).

پایین بودن سطح کارایی در بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی، یکی از معضلات مهم کشورهای روبه‌پیشرفت می باشد و مسئله‌ی عدم تشکیل سرمایه به مقدار کافی نیز، بر مشکل فوق افزوده شده که علت این امر، همانا ضعف نهادهای مالی و بازارهای مالی این‌گونه کشورها می باشد: زیرا که نهادهای مالی و اعتباری هستند که می‌توانند با تجهیز منابع خود و تخصیص آنها به صورت کارا، هزینه‌های تامین مالی را کاهش داده و نرخ تشکیل سرمایه را افزایش دهند.

یکی از اهداف اصلی پژوهش مطالعه و مشخص کردن معیارهایی برای اندازه گیری عملکرد مدیران شرکت به عنوان یک جایگزین برای تحلیل نسبت که قبلا مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد می باشد. یافته های پژوهش چالش هایی را ایجاد می کند که فرصت هایی مفید برای تحقیقات بیشتر در آینده حاصل می نماید. یافته های پژوهش نتایج مفیدی را برای مدیریت یک شرکت در نظر شناسایی منافع ناکارایی بویژه برای شرکت های که نمی توانند به سطوح خروجی مطلوب دست یابند- با در نظر داشتن منابعی که برای بهره گیری در اختیار داشته اند- ارائه می دهد. پژوهش حاضر به مدیریت امکان می دهد روی مسائلی تمرکز کند که به او در بهبود عملکرد کلی شرکت در آینده یاری می رسانند. تحلیل پوششی داده می توانند برای پشتیبانی ارزیابی شرکت از طریق توسعه سیستم های ارزیابی عملکرد چند بعدی و رسیدگی صریح به مصالحه های میان ابعاد مختلف عملکرد و منافع ذینفعان مختلف بهره گیری گردد.

[1].Cooper et al

[2] . DMU

[3]. Ferreira et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال پژوهش:

– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری