عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هزینه‎ های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1. مقدمه

پژوهشگر پس از این که روش پژوهش خود را مشخص نمود و با بهره گیری از ابزارهای مناسب، داده‎های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه‎های خود جمع‎آوری نمود، اکنون نوبت آن می باشد که با بهره­گیری از تکنیک‎های آماری مناسبی که با روش پژوهش و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده‎های جمع‎آوری شده را دسته‎بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه‎هایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده‎اند را مورد آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش پژوهش بیابد. پیوند دادن موضوع پژوهش به رشته‎ای از اطلاعات موجود، مستلزم اندیشه­ای خلاق می باشد، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می‎کند که یافتن منابع داده‎های موجود، برای مطالعه آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق می باشد، آرایش و تنظیم داده‎ها نیز مستلزم خلاقیت می باشد. فرآیند تجزیه و تحلیل داده‎ها، فرآیندی چند مرحله‎ای می باشد که طی آن داده­هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‎آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده‎اند، اختصار، کدبندی، دسته‎بندی و در نهایت پردازش می‎شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‎ها و ارتباط‎ها بین این داده‎ها به مقصود آزمون فرضیه‎ها فراهم آید (خاکی، 1391).

در فصل سوم به صورت کامل متغیرهای پژوهش، قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، جامعه مورد مطالعه، روش پژوهش، نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، و نیز مدل‌های مورد بهره گیری در پژوهش ارائه شده می باشد. تجزیه و تحلیل و برآورد مدل‎ها و آزمون فرضیه‌ پژوهش با بهره گیری ازنرم‌افزار SPSS انجام خواهد گردید. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله‎ای علمی، از پایه‎های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می‎رود، که به وسیله آن کلیه فعالیت‎های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می­شوند. در این فصل نیز به توصیف داده‎های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف اساسی از انجام پژوهش:

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل بشر و شرکت) در شرکت شیر پگاه خوزستان برای سال-های 1390 تا 1392 می‎باشد.

این پژوهش در محاسبه و جمع‎آوری هزینه‎های مرتبط با کیفیت دارای اهداف اصلی و فرعی می‎باشد.

که اهداف اصلی عبارتند از:

 • آشنایی با مراکز فعالیت ایجاد کننده هزینه‎های کیفیت
 • تبیین چگونگی جمع‎آوری و تجزیه و تحلیل هزینه‎های کیفیت
 • طبقه‎بندی هزینه‎های مربوط به کیفیت
 • کسب معیاری برای سنجش اندازه روی آوردن سازمان به کیفیت
 • کسب شناخت از چگونگی تاثیر هزینه‎های کیفیت بر کیفیت محصول تولیدی
 • کسب شناخت کافی از اجزای هزینه‎های کیفیت در این شرکت تولیدی

و اهداف فرعی نیز عبارتند از:

 • ایجاد آگاهی در پرسنل نسبت به هزینه‎های کیفیت پایین کالا و خدمات
 • تعیین اینکه در چه بخشی بیشترین هزینه‎ها اتفاق می‎افتد
 • تنظیم طریقه هزینه‎های کیفیت
 • نمایش تأثیر فعالیت‎های بهبود کیفیت در کل شرکت
 • سرمایه‎گذاری در فعالیت‎های صحیح پیشگیرانه
 • کمک به بهره گیری کنندگان مانند مدیران شرکت های تولیدی، اساتید، دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه‎های کیفیت

مطالعه ارتباط بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری