مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8- تعاریف مفاهیم و واژگان عملیاتی:

کیفیت حسابرسی: ارزیابی (استنباط) بازار از احتمال این که حسابرس، در وهله نخست موارد تحریفات با اهمیت در صورت‌های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و پس از آن تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد (دی آنجلو، 1981)[1]. در این پژوهش کیفیت حسابرسی را از طریق سه معیار: (1) تخصص حسابرس در صنعت، (2) اندازه حسابرس، (3) دوره تصدی گری حسابرسی، می‏سنجیم.

  1. دوره تصدی‏گری حسابرسی: مدت زمان ارتباط موسسه حسابرسی با صاحبکار می باشد.که بطور بالقوه از توانایی‏های فنی حسابرس برای شناسایی تحریف‏های موجود در گزارش‏های مالی و بی‏طرفی حسابرس در اصلاح و گزارشگری این تحریف‏ها تاثیر می‏پذیرد. این متغیر از طریق لگاریتم تعداد سال‏هایی که صاحبکار توسط یک موسسه حسابرسی، حسابرسی شده ‏می باشد اندازه‏گیری می‏گردد (لوبو و ژائو، 2013)[2]. اغلب تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان داده‌اند که دوره تصدی‌گری طولانی‌تر می‌تواند نشان دهنده کیفیت بالاتر حسابرسی باشد (وودلند و رینولد2003)[3].
  2. تخصص حسابرس در صنعت: شامل به وجودآوردن افکار سازنده به مقصود کمک (خلق ارزش افزوده) به صاحبکاران، همچنین فراهم کردن دیدگاه‏ها و یا راهکارهای تازه برای بعضی از موضوعاتی می گردد که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن رو به رو می‏شوند (کند 2008)[4]. در این پژوهش تخصصص حسابرس در صنعت، براساس رویکرد سهم بازار ارزیابی می‏گردد. زیرا که این رویکرد در ایران قابل اجراتر می باشد. بر اساس این رویکرد، هنگامی حسابرس متخصص در یک صنعت در نظر گرفته می‏گردد که نسبت به رقبای خود سهم بیشتری از صاحبکاران فعال در آن صنعت را به خود اختصاص داده باشد (اعتمادی و همکاران 1388). در این رویکرد سهم بازار از طریق تقسیم فروش کلی صاحبکار موسسه در هر صنعت بر کل فروش های آن صنعت بدست می آید (رومانوس و همکاران2008 )[5].
  3. اندازه حسابرس: بر اساس نظریه‏های موجود در این زمینه موسسات حسابرسی بزرگ به واسطه استقلال بیشتر و بهره گیری از تخصص‏های متنوع‏تر و مطلوب‏تر، از توانایی بالاتری در ارائه خدمات حسابرسی برخوردارند (دی‏آنجلو، 1981). در این پژوهش، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرسی کوچک (موسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار می‏گیرد (حساس یگانه و آذین فر1389)

 تجدید ارائه صورت‌های مالی: ارائه مجدد صورت‌های مالی سنوات گذشته که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، به دلیل، تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، صورت می‌گیرد (کاظمی1390). در این پژوهش تعریف تجدید ارائه‏ صورت‏های مالی شامل موارد زیر نمی‏گردد:

  1. تجدید ارائه‏های فصلی
  2. تجدید ارائه‏های در جهت حفظ ثبات رویه، متعاقب بکارگیری یک استاندارد جدید حسابداری.

تجدید ارائه‏های ناشی از تغییر پایان سال مالی شرکت‏ها

[1]De Angelo

[2]Lobo ,Zhao

[3] Woodland and Reynolds

[4]Kend

[5]Romanusand Maher and Fleming

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سئوالات پژوهش:

سوال اصلی:

  1. کیفیت حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

سوالات فرعی:

  1. اندازه موسسه حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  2. دوره تصدی‌گری حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  3. تخصص حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟

مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید