مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-7- فرضیات مدل رگرسیون خطی کلاسیک

تحلیل رگرسیون مبتنی بر چند فرض اساسی و ساده می باشد. اگر یک یا چند مورد از این مفروضات مستقر نباشد، تفسیر مربوط به تحلیل رگرسیون نادرست بوده، پیش‌بینی‌های انجام‌شده بر اساس آن ضعیف خواهد بود (گجراتی، 1378).

یکی از مفروضات، فرض نرمال بودن می باشد. بدین معنی که جملات اخلال از توزیع نرمال برخوردارند (افلاطونی و نیکبخت 1389). براساس قضیه حد مرکزی، چنانچه تعداد مشاهدات یا نمونه‌های آماری افزایش یابد سمت بی نهایت میل کند (N>30). توزیع آن‌ها به سمت توزیع نرمال میل خواهد نمود (افلاطونی و نیکبخت، 1389)؛ لذا از آنجا که تعداد شرکت‌های عضو نمونه‌های آماری مختلف این پژوهش بیش از 30 عدد می باشد، می‌توان مستقر بودن این فرض را پذیرفت. فرض دیگر صفر بودن میانگین خطاها می باشد که این فرض به دلیل وجود جمله ثابت در رگرسیون هیچگاه نقض نخواهد گردید (افلاطونی و نیکبخت، 1389). از مفروضات دیگر فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس بین اقلام باقیمانده رگرسیون می‌باشد. در این پژوهش برای مطالعه وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون وایت بهره گیری شده می باشد. در مدل‏های رگرسیونی که مشکل ناهمسانی واریانس هست، تخمین نهایی این مدل‏ها با بهره گیری از تصحیح وایت صورت می‌گیرد تا فرض همسانی واریانس‌ها در تحلیل رگرسیون مستقر بماند و مشکل ناهمسانی واریانس‌ها به این ترتیب حل گردد. یکی دیگر از مفروضات، فرض عدم خود همبستگی بین اقلام باقیمانده رگرسیون می‌باشد که در این پژوهش از آماره‏ی دوربین– واتسون بهره گیری شده می باشد. چنانچه این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گیرد، عدم خود همبستگی بین خطاها پذیرفته می گردد (مومنی و فعال قیومی، 1386). از دیگر مفروضات رگرسیون فرض عدم هم خطی کامل بین متغیرهای توضیحی می‌باشد. برای تشخیص وجود هم خطی راه‌های مختلفی هست. واضح‌ترین علامت وجود هم خطی زمانی می باشد که R2 بسیار بالا باشد، اما هیچ یک از ضرایب رگرسیون از لحاظ آماری بر اساس آزمون t معنی‌دار نباشد (گجراتی، 1378).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی:

  1. کیفیت حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

سوالات فرعی:

  1. اندازه موسسه حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  2. دوره تصدی‌گری حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  3. تخصص حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟

مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید