عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هزینه‎ های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10. روش های جمع‎آوری هزینه‎های کیفیت

ممکن می باشد روش های زیادی برای جمع‎آوری هزینه‎های کیفیت در یک سازمان وجود داشته باشد اما چهار روش که بیشترین کاربرد را دارند به تبیین زیر می‎باشند.

 1. روش سنتی[1]
 2. روش مستند سازی عیب[2]
 3. روش مراقبت از زمان صرف شده[3]
 4. روش ارزیابی یا برآورد[4]

2-10-1. روش سنتی

روشی می باشد که بطور گسترده از آن بهره گیری می‎گردد. این روش براساس نوشته های اولیه جوران بنا گذاری شده می باشد. این روش از داده های موجود در سطح سازمان که از طریق سوابق واحد مالی یا حسابداری قابل دسترسی می باشد بهره گیری می نماید. این اطلاعات ممکن می باشد از گزارشات حضور و غیاب، گزارشات هزینه‎ها، سفارش‎های خرید، گزارش‎های بازکاری، گزارشات ضایعات و سایر گزارش‎های مشابه به دست آیند. این روش آسان ترین و استانداردترین روش می‎باشد.

روش سنتی برای شروع هزینه یابی کیفیت بهترین روش خواهد بود. زیرا اکثر سازمان‎ها دارای واحد حسابداری یا مالی هستند که بعضی هزینه‎های کیفیت نظیر آموزش، هزینه های گارانتی، هزینه ضایعات را در سیستم خود ثبت می نمایند. این روش در همه سازمان‎های کوچک و بزرگ، دانشگاه‎ها، سازندگان نرم افزار و هر نوع سازمان‎های دیگر کاربرد دارد و دیدی تقریبا سریع از  هزینه های کیفیت سازمان ارائه می دهد.

هرچند که در این روش جمع آوری هزینه های مربوط به فعالیت های بدون ارزش افزوده به دلیل عدم ثبت در سیستم حسابداری بسیار مشکل می باشد و همچنین اکثر سیستم های حسابداری کلیه هزینه های کیفی نظیر تحلیل خرابی، بازرسی مجدد، ممیزی‎های کیفی محصول، ارزیابی اقلام موجود در انبار را ثبت نمی نمایند، بایستی گفت که با افزایش تجربیات سازمان در هزینه یابی کیفی می توان تعداد هزینه های بیشتری را به لیست هزینه های کیفی اضافه نمود (خیرخواه، 1384).

2-10-2. روش مستند سازی عیب

این روش گاهی اوقات همراه روش کلاسیک بکار برده می‎گردد. در حال حاضر سازمان‎هایی هستند که این روش را به تنهایی و بدون کلاسیک به کار برده‎اند و موفق هم بوده‎اند. این موفقیت در ارتباط با سیستم موجود  در سازمان برای مستند سازی و ردیابی عیب می‎باشد. سازمان‏‎هایی در این روش موفق‎تر خواهند بود که دارای سیستم مستند‎سازی و ردیابی عیب بهتری باشند.

2-10-3. روش مراقبت از زمان صرف شده

تحقیقات نشان می‎دهد که این روش کمترین کاربرد را داشته می باشد. اگر چه سازمان‎هایی که این روش را به کار برده‎اند نتایج بسیار موفقیت آمیزتری درمورد هزینه‎های کیفی سازمان بدست آورده‎اند.

2-10-4.روش ارزیابی

آخرین روش برای جمع‌‎آوری هزینه‎های کیفیت روش ارزیابی می‎باشد. همانگونه که در روش کلاسیک گفته گردید معمولاً برای جلب طرفداری مدیریت از برنامه‎های هزینه‎های کیفی تخمین اولیه از هزینه‎های کیفیت صورت می‎پذیرد اما بهره گیری از روش تخمین به عنوان یک روش اصلی در میان سازمان ها معمول نیست. به هر حال تحقیقات نشان داده می باشد تعداد سازمان‎های اندکی که از این روش بهره گیری می‎نمایند، نتایج درخشانی را تجربه می‎کنند.

[1]– Traditional method

[2]– Defect document method

[3]– Time and attendance method

[4]– Assessment method

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 اهداف اساسی از انجام پژوهش:

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل بشر و شرکت) در شرکت شیر پگاه خوزستان برای سال-های 1390 تا 1392 می‎باشد.

این پژوهش در محاسبه و جمع‎آوری هزینه‎های مرتبط با کیفیت دارای اهداف اصلی و فرعی می‎باشد.

که اهداف اصلی عبارتند از:

 • آشنایی با مراکز فعالیت ایجاد کننده هزینه‎های کیفیت
 • تبیین چگونگی جمع‎آوری و تجزیه و تحلیل هزینه‎های کیفیت
 • طبقه‎بندی هزینه‎های مربوط به کیفیت
 • کسب معیاری برای سنجش اندازه روی آوردن سازمان به کیفیت
 • کسب شناخت از چگونگی تاثیر هزینه‎های کیفیت بر کیفیت محصول تولیدی
 • کسب شناخت کافی از اجزای هزینه‎های کیفیت در این شرکت تولیدی

و اهداف فرعی نیز عبارتند از:

 • ایجاد آگاهی در پرسنل نسبت به هزینه‎های کیفیت پایین کالا و خدمات
 • تعیین اینکه در چه بخشی بیشترین هزینه‎ها اتفاق می‎افتد
 • تنظیم طریقه هزینه‎های کیفیت
 • نمایش تأثیر فعالیت‎های بهبود کیفیت در کل شرکت
 • سرمایه‎گذاری در فعالیت‎های صحیح پیشگیرانه
 • کمک به بهره گیری کنندگان مانند مدیران شرکت های تولیدی، اساتید، دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی
 • توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه‎های کیفیت

مطالعه ارتباط بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری