مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

  2-6-10- روشهای رقابتی

شرکتها را می‌توان به دو گروه رهبر و دنباله رو تقسیم نمود. رهبران آنهایی هستند که بیش از 50 درصد سهم بازار محصول را در اختیار دارند و دنباله روها آنهایی هستند که سهم بازار ناچیزی دارند. اکنون به تبیین روش‌های رقابتی این دو گروه می پردازیم:

*رهبران بازار

فیلیپ کاتلر[1] دو استراتژی اصلی همراه چند استراتژی فرعی برای رهبران بازار مطرح می سازد:

1- بسط و گسترش بازار کل شامل استراتژیهای:

الف) بهره گیری کنندگان جدید. جلب کسانی که تا کنون از محصولات شرکت بهره گیری نکرده اند.

ب) کاربردهای جدید. یافتن مصارف جدید برای محصول.

ج) بهره گیری بیشتر. تشویق مصرف کنندگان فعلی به خرید و مصرف بیشتر.

2- دفاع از سهم بازار شامل استراتژیهای :

الف) دفاع از موضع و جایگاه. تقویت موضع و جایگاه محصول به گونه ای که رقبا را از مقابله و رقابت بازدارد.

ب) دفاع قبل از تثبیت جایگاه رقیب (حمله مقدم). حمله به رقیب پیش از آنکه در بازار جا بیفتد. این نوع دفاع باعث نومیدی رقبای بالقوه نیز می گردد.

ج) دفاع بر اساس حمله متقابل. در شرایطی که رقیب درصدد می باشد تا محصولی مشابه با محصول شرکت به بازار عرضه کند و با شرکت به رقابت بپردازد، می توان از هجوم و حمله متقابل برای دفاع بهره گیری نمود؛ یعنی حمله به قلمرو بازار کنونی رقیب با عرضه محصولاتی نزدیک به آن چیز که او عرضه می کند که در نتیجه باعث می گردد تا رقیب به جای معرفی محصول جدید، به محصولات موجود خود بپردازد(ایروین و همکاران[2]،2008).

* دنباله روهای بازار

این گروه به شدت در جستجوی دریافت بیشترین سهم از بازار هستند؛ بنابر این شرایط رقابتی فشرده ای در بازار ایجاد می کنند. کاتلر از گروهی به نام «چالشگران بازار» نام می برد که هدف مشخص آنها افزایش سهم بازار می باشد. او در این راستا به تاکتیکهای نظامی مورد بهره گیری این گروه تصریح می کند؛ مانند جنگ قیمتها، حمله های بدون ساختار و برنامه و برخوردهای مستقیم و رودررو. انواع تاکتیکهایی که برای حمله به رقبا مورد بهره گیری قرار می گیرد عبارت می باشد از:

  • حمله از روبه رو. این تاکتیک مبتنی بر حمله به نقاط فوت رقیب به جای نقاط ضعف او به گونه مستقیم و از روبه روست. اگر چه برای انجام این تاکیتک بایستی از منابع بسیاری بهره گیری نمود در صورت موفقیت سودهای کلانی به دست خواهد آمد. پیامد این تاکتیک بستگی به این دارد که رقیب تا چه اندازه حوصله و قدرت مقاومت و مقابله داشته باشد.
  • حمله از اطراف. در این مورد یک ناحیه جغرافیایی یا بخشی از یک بازار که در آن رهبر بازار آسیب پذیر می باشد انتخاب می گردد. یکی از راههای پاسخگویی به نیازهایی می باشد که رهبر بازار نتوانسته می باشد رفع کند. ژاپنیها معمولا برای رقابت در صحنه بازار از این روش بهره گیری می کنند.
  • محاصره. این تاکتیک حمله ای می باشد همه جانبه و وسیع بر ضد دشمن و در واقع محاصره او تا زمانی که اراده و مقاومتش بشکند. شرکت سیکو در بازار ساعت با عرضه انواع ساعتها و تنوع بسیار وسیع، از این تاکتیک بهره گیری کرده وبازار ساعت را در محاصره خود قرار داده می باشد.
  • حمله حاشیه ای. این تاکتیک در بازارهای دارای تکنولوژی برتر، بسیار متداول می باشد. در این حمله، چالشگر یا حریف مبارز کوشش می کند تا در حاشیه و جدا از تکنولوژی موجود، با عرضه تکنولوژی جدید، بازار را در دست بگیرد. اگرچه این تاکتیک نیازمند سرمایه گذاری زیادی می باشد، در صورت موفقیت می تواند بازار خودی را نفوذپذیر سازد.
  • حمله چریکی (بدون ساختار). این نوع حمله در صورتی که منابع مالی کافی وجود داشته باشد مناسب می باشد. چالشگر به انتخاب خود حمله را آغاز می کند و هدفش تضعیف روحیه رهبر بازار می باشد تا سرانجام امتیازاتی برای خود کسب کند.

در برابر استراتژیها و تاکتیکهای حمله استراتژیهای دفاعی عبارتند از:

  • دفاع از جایگاه و موضع. این نوع دفاع از زمانی مناسب می باشد که شرکت از جایگاه و جایگاه نفوذ ناپذیری برخوردار باشد.
  • دفاع متحرک. این نوع استراتژی به صورت گسترش دادن بازارها و تنوع و گسترش محصول نسبت به بازار می باشد.
  • دفاع قبل از تثبیت جایگاه رقیب (حمله مقدم) و دفاع با هجوم متقابل. در این استراتژی به شرکتها توصیه می گردد که آغاز کننده حملات باشند، اگرچه ممکن می باشد باعث برخوردها، تنشها و مبارزات مختلف و غیر ضروری گردد؛ مانند جنگ قیمتها.
  • دفاع از اطراف. چنان که قبلا تصریح گردید، در این مورد یک ناحیه جغرافیایی یا بخشی از یک بازار که در آن رهبر بازار آسیب پذیر می باشد، برای حمله به آن انتخاب می گردد.
  • کناره گیری و عقب نشینی. گاهی کنار کشیدن از صحنه رقابت مطلوب ترین راه حل می باشد(منبع پیشین).

[1] Philip Kotler

[2] Irvine et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهدف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

اهدف کاربردی پژوهش:

اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید