مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- انواع ریسک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اساس توسعه مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای ، را مارکوئیتز (1952) و توبین (1958) بنا نهاده­اند نظریه­های اولیه، ریسک یک اوراق بهادار منفرد را ، انحراف استاندارد از بازده­هایش معرفی کردند که به عنوان یک معیار بی ثباتی بازده ارائه می­گردید، بدین­گونه که انحراف استاندارد بیشتر ، نشاندهنده ریسک بالاتری می باشد. ویلیام شارپ (1964) و ترینور (1961) و لینتر (1965) و بلک (1977) مانند محققانی بودند که کوشیدند از نظریه مارکوئیتز برای مکانیزم قیمت­گذاری اوراق بهادار به گونه موثری بهره گیری کنند (لیزنبرگ 1976) . در این تئوری مارکوئیتز فرض خود را بر این گذاشت که سرمایه­گذاران الزاما در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار نیستند چراکه اگر آنها تنها در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار بودند ، فقط در یک قلم دارایی که دارای بیشترین بازده مورد انتظار بود سرمایه­گذاری می­کردند.این درحالیست که با یک مطالعه اجمالی می­توان به این نتیجه رسید که اکثر سرمایه­گذاران (چه فردی و چه نهادی) معمولا دارای پرتفوی­های سرمایه­گذاری­اند. در توجیه این رفتار می­توان عنوان نمود که سرمایه­گذاران همزمان به دو پدیده ریسک و بازده توجه می­کنند(چارلز پی جونز،ترجمه تهرانی،1386).

بادرنظر گرفتن تئوری پرتفولیو و تئوری قیمت­گذاری داراییهای سرمایه­ای می­توان ریسک کل را به دو بخش ریسک سیستمانیک و ریسک غیرسیستماتیک تقسیم­بندی نمود.

ریسک غیرسیستماتیک + ریسک­­سیستماتیک = ریسک کل

2-4-1-ریسک غیر سیستماتیک

همانطور که اظهار گردید بخش پیش­بینی نشده بازده ، یعنی بخش ناشی از اخبار غیر مترقبه ،ریسک واقعی هر نوع  سرمایه­گذاری می باشد، ریسک یک دارایی از اخبار غیر مترقبه – اتفاقات پیش بینی نشده ناشی می­گردد.نوعی از اخبار غیر منتظره ، ریسک غیر سیستماتیک نامیده می­گردد . ریسک غیر سیستماتیک آن می باشد که یک سهم خاص یا سهم گروه کوچکی از شرکتها را تحت تاثیر قرار می­دهد و از طریق تنوع­بخشی می­توان آنرا کاهش داد. از آنجا که این نوع ریسک­ها منحصر به یک شرکت خاص هستند ، گاهی ریسک­های خاص یا منحصر به فرد نامیده می­شوند. از عوامل مهم این ریسک می­توان کالاها و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت ، نوع مدیریت ،فعالیت رقبا و ساختار هزینه­های شرکت تصریح نمود ( جهانخانی و شوری،1389)

2-4-2- ریسک سیستماتیک

ریسک سیستماتیک یک ورقه بهادار، اندازه حساسیت و تغییر­پذیری بازده آن ورقه بهادار پیش روی تغییرات به وجودآمده در بازار می باشد . به اظهار آماری این ریسک درجه تغییرات بازده یک دارایی یا سرمایه­گذاری خاص نسبت به تغییرات بازده مجموعه سرمایه­گذاری بازار می باشد و با بتا (β) اندازه­گیری می­گردد به تعبیری ریسک سیستماتیک چگونگی اقدام یک سهام را در ارتباط باسهام بازار نشان میدهد و بازده انتظاری دارایی به سطح ریسک سیستماتیک (بتا ) بستگی دارد. به بیانی ساده ، ریسک ­­سیستماتیک یا ریسک غیرقابل کنترل آن بخش از ریسک کل سهام می باشد که ناشی از عوامل بازار بوده و بطور همزمان بر قیمت کل اوراق بهادار تاثیر می­گذارد. این ریسک را از طریق تنوع­بخشی نمی­توان حذف نمود.از عوامل مهم این ریسک می­توان به تحولات سیاسی و اقتصادی ،چرخه­های تجاری ، تورم و بیکاری تصریح نمود. در تحقیقات اخیر از ریسک سیستماتیک تقسیم بندی جدیدی نیز ارائه شده می باشد که عبارت می باشد از ریسک سیستماتیک نامطلوب و ریسک سیستماتیک مطلوب، دسته اول حساسیت بازدهی دارایی سرمایه­ای را هنگامی که بازار رو به پایین می باشد،اندازه گیری می­کند. به بیانی دیگر حساسیت بازدهی دارایی نسبت به بازار فقط در شرایط افت و کاهش بازار اندازه­گیری می گردد، دسته دوم حساسیت بازدهی دارایی سرمایه ای را هنگامی که بازار رو به بالا می باشد اندازه گیری می کند(صادقی و همکاران،1389). نمودار زیر تاثیر افزایش تعداد اوراق بهادار (تنوع بخشی) بر ریسک مجموعه­های سرمایه­گذاری نشان داده شده می باشد.

ریسک سیستماتیک  به عنوان هدف استراتژیک مستقیما بوسیله ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام تحت تاثیر قرار می­گیرد.تئوری کلاسیک مالی اظهار می­کند به دلیل آنکه سهامداران می­توانند ریسک سیستماتیک را کنترل کنند ،شرکت نباید با ایجاد تنوع در ساختار سرمایه بلند مدت تلاشی در جهت مدیریت ریسک انجام دهد ( همان منبع).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهدف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

اهدف کاربردی پژوهش:

اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری