مطالعه ارتباط بین هزینه‎ های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2. اظهار موضوع و سوال پژوهش

اگرچه پیاده سازی سامانه های کیفیتی به یک ضرورت جهت بقا در محیط متلاطم و رقابتی در عصر حاضر تبدیل شده می باشد، اما بایستی توجه داشت که هدف نهایی از چنین اقداماتی ارتقاء سازمان و افزایش منافع آن می باشد. اگر کیفیت را یک نیاز برای ارتقاء سازمان بدانیم، آنگاه هزینه-یابی کیفیت را می توان ابزاری ضروری برای مدیریت ارتقاء سازمانی تلقی نمود. در حقیقت هزینه-یابی کیفیت موجب خواهد گردید که صرف هزینه های کیفیتی در سازمان مؤثر و همگام با مدیریت ارتقاء سازمان باشد. به بیانی دیگر هزینه یابی کیفیت ابزاری توانا در جهت روشنگری و آگاهی بخشی به مدیریت می باشد تا منابع خود را به شکل بهینه در جهت ارتقاء سازمان و افزایش منافع خود به کار گیرد (الدریج[1]، 2006)

تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت یا انجام یک فعالیت کیفی که تامین‎کننده درجه بالایی از رضایت مشتری باشد به تنهایی کافی نیست. هزینه‎های دستیابی به چنین هدفی نیز می‎بایست به دقت مطالعه گردد به صورتی که اثر بلند‎مدت این هزینه‎ها بر فعالیت شرکت یا سازمان مطلوب باشد. این هزینه‎ها معیار صحیحی برای انجام فعالیت‎های کیفی می‎باشند.

در حقیقت از اصلی‎ترین مسئولیت مدیریت برقراری تعادل میان کیفیت و هزینه‎های دستیابی به آن می باشد. این هدف می‎تواند به بهترین شکل از طریق تحلیل عناصر هزینه‎های کیفیت برآورده گردد.

در عصر حاضر با در نظر داشتن تحولات جهانی صورت گرفته در عرصه فناوری، تغییر و تحولات پرشتاب بازارها و رقابتی‎تر شدن عرصه فعالیت برای بنگاه­های اقتصادی، مفاهیم مرتبط با کیفیت از اهمیت و گستردگی زیادی برخوردار شده‎اند. بسیاری از سازمان ها کیفیت را به عنوان یک رکن اساسی جهت دستیابی به رضایت مشتریان و دستاویزی جهت بقا و توسعه در شرایط رقابتی ارزیابی می‎کنند.  امروزه کیفیت مفهومی فراتر از قابل اطمینان بودن محصول دارد و مقصود از آن رسیدن به کیفیت جامع می باشد که در آن عملکرد و افراد سازمان نیز موثراند (فارسیجانی، 1386).

مهمترین مسئله در مدیریت کیفیت جامع این می باشد که بهبود کیفیت به صورت جامع و به گونه جدی توسط کلیه واحدهای سازمان پیگیری گردد و همه افراد در این امر مشارکت داشته باشند (داویس[2]، 2003). در حقیقت در مدیریت کیفیت جامع، پیاده سازی و ارتقاء کیفیت به کل سازمان تسری می یابد و فقط به محصول خروجی محدود نمی گردد. اما یک اصل اساسی را نباید از یاد برد: چنین اقداماتی نهایتا با هدف بهبود عملکرد و افزایش سودآوری در سازمان انجام می شود و این همان مسئله ای می باشد که منجر به شکل گیری و توسعه روش های هزینه یابی کیفیت شده می باشد. به بیانی دیگر، اگر چه هدف از پیاده سازی سامانه های کیفیتی، دستیابی به رضایت مشتری می باشد، اما این هدف بایستی با کمترین هزینه ممکن تحقق یابد. (دیل و پلانک، 1381).

هزینه‎یابی کیفیت، روش هزینه‎یابی مبتنی بر فرآیند می باشد که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه‎های پیشگیرانه و هزینه­های تضمین کیفیت در برابر هزینه‎های کیفیت نامناسب و ضایعات و نارضایتی مشتری می باشد. در این روش که در دل سیستم حسابداری مالی و صنعتی ایجاد می‎گردد، هزینه‎های انجام فعالیت ها با دیدگاه اندازه تأثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می­شوند. هدف از سیستم هزینه‎یابی کیفیت، کاهش هزینه­های کیفیت تا کمترین سطح آن می باشد. سیستم هزینه­یابی کیفیت به عنوان یک ابزار کارآمد، در تعیین، جمع­آوری، ثبت و گزارش هزینه­های کنترل کیفیت به مدیریت کمک نموده و مبانی شناسایی انواع فعالیت­های موثر در کاهش یا تغییر ترکیب هزینه‎های آن، تجزیه و تحلیل آن ها و امکان اولویت­بندی فعالیت های بهبود کیفیت را فراهم می­آورد (ممبینی،1377).

جوران (1962) برمبنای این مدل نظریه‎ای ارائه داد که ارتباط معکوس میان هزینه پیشگیری و ارزیابی از یک سو و هزینه شکست را از سوی دیگر نمایش می­دهد. بر این اساس سرمایه‎گذاری بیشتر، در دو بخش پیشگیری و بازرسی، سبب کاهش هزینه‎های شکست می گردد. این داد وستد معکوس که بسیار شناخته شده و از مقبولیت بالایی برخوردار می باشد، به خوبی بیانگر مفهوم سطح بهینه کیفیت می باشد که اساس هزینه‎یابی کیفیت می باشد (نمودار1-1).

پس سطحی از کیفیت هست که در آن هزینه‎های کیفیت در حداقل خود واقع می باشد. البته در دوره‎های بعد، بعضی از محققین به این نظریه انتقاد داشتند و آن را به چالش کشیدند. این نظریات بر این اساس استوار بود که نقطه بهینه و اقتصادی برای کیفیت وجود ندارند و سطح بهینه برای کیفیت در حقیقت سطح بدون عیب می باشد.

بورگس[1] کوشش نمود تا این دو نظریه را با یکدیگر تطبیق دهد. نتیجه مطالعات او این بود که دیدگاه کلاسیک برای دوره زمانی مشخص و محدود و دیدگاه مدرن برای افق زمانی نامحدود مناسب می باشد. همچنین فاین[2]، داوس[3]، ماسلوس[4] و دادا[5] پیشنهاد دادند که مدل سنتی، تصویری دقیق و ایستا از سطوح اقتصادی کیفیت ارائه می­دهد، حال آنکه در شرایط دینامیک و چند دوره­ای،  هزینه‎های شکست با گذشت زمان و بدون نیاز به افزایش در هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی کاهش می یابند(نمودار1-2).

[1] – Burgess

[2] -Fine

[3] -Dawes

[4] -Marcellus

[5] -Dada

Eldridge et al -[1]

[2]– Davis Chase

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف اساسی از انجام پژوهش:

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل بشر و شرکت) در شرکت شیر پگاه خوزستان برای سال-های 1390 تا 1392 می‎باشد.

این پژوهش در محاسبه و جمع‎آوری هزینه‎های مرتبط با کیفیت دارای اهداف اصلی و فرعی می‎باشد.

که اهداف اصلی عبارتند از:

 • آشنایی با مراکز فعالیت ایجاد کننده هزینه‎های کیفیت
 • تبیین چگونگی جمع‎آوری و تجزیه و تحلیل هزینه‎های کیفیت
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • طبقه‎بندی هزینه‎های مربوط به کیفیت
 • کسب معیاری برای سنجش اندازه روی آوردن سازمان به کیفیت
 • کسب شناخت از چگونگی تاثیر هزینه‎های کیفیت بر کیفیت محصول تولیدی
 • کسب شناخت کافی از اجزای هزینه‎های کیفیت در این شرکت تولیدی

و اهداف فرعی نیز عبارتند از:

 • ایجاد آگاهی در پرسنل نسبت به هزینه‎های کیفیت پایین کالا و خدمات
 • تعیین اینکه در چه بخشی بیشترین هزینه‎ها اتفاق می‎افتد
 • تنظیم طریقه هزینه‎های کیفیت
 • نمایش تأثیر فعالیت‎های بهبود کیفیت در کل شرکت
 • سرمایه‎گذاری در فعالیت‎های صحیح پیشگیرانه
 • کمک به بهره گیری کنندگان مانند مدیران شرکت های تولیدی، اساتید، دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی
 • توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه‎های کیفیت

مطالعه ارتباط بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید