عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 -2-11- دیدگاه‌های مرتبط با الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس

2-2-11-1-دیدگاه موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس

موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس اغلب از سه دلیل زیر برای توجیه دیدگاه خود بهره گیری می‌کنند:

الف) نزدیکی بیش از حد به مدیریت:قانون گذاران و افکار عمومی بر این باور هستند که ارتباط‌یطولانی حسابرس با صاحبکار باعث ایجاد سطحی از نزدیکی بین این دو می گردد که این موضوع استقلال حسابرس را خدشه دار کرده و کیفیت حسابرسی را کاهش می‌دهد. در سال 1985 ریچارد شلبی[1]،نماینده‌ی کنگرهی آمریکا، این سؤال را مطرح نمود که وقتی یک موسسه‌ای حسابرسی کارکنان خود را برای مدت زیادی مانند 10، 20 یا 30 سال در یک شرکت مستقر می کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که این موسسه، مستقل باقی بماند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ماهیت کار حسابرسی به صورتی می باشد که ارتباط روزانه‌ی حسابرس با مدیریت شرکت مورد رسیدگی را ایجاب می کند. ارتباط‌ی بلند مدت حسابرس- صاحبکار ممکن می باشد باعث نزدیکی بیش از حد حسابرس با مدیریت صاحبکار شده و موجب به وجود آمدن یک ارتباط‌ی صمیمانه بین این دو گردد. این ارتباط‌ی صمیمانه ممکن می باشد به کوتاه آمدن حسابرس در اختلاف نظرهای پیش آمده در حین کار حسابرسی یا حتی تبانی بین حسابرس و مدیریت صاحبکار گردد.تجربه‌یرابطه‌ی شرکت انرون[2]و موسسه‌ای حسابرسی آرتور اندرسون[3]مثال خوبی برای نزدیکی بیش از حد حسابرس به مدیریت می باشد. حسابرسان موسسه حسابرسی آرتور اندرسون و مشاورانشان یک دفتر ثابت در ساختمان مرکزی شرکت انرون داشتند. آنان مرتب و به صورت روزانه با مدیریت و کارکنان شرکت انرون در تماس بوده و حتی در فعالیت‌های تفریحی و خیریه نیز به صورت مشترک شرکت می‌کردند. در این شرایط، برای حسابرس بسیار سخت خواهد بود که بتواند کار حسابرسی را به صورتی انجام دهد که سطح مناسبی از تردید حرفه‌ای حفظ شده و به استقلالحسابرس لطمه وارد نشود. از سوی دیگر، مدیریت هم در موارد اختلاف نظر با حسابرس می‌تواند از طریق درخواست-های دوستانه، امتیاز به دست بیاورد. طرفداران الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس ادعا می‌کنند که تعویض ادواری حسابرس می‌تواند باعث گردد که حسابرس جدید در فضایی پاک به کار حسابرسی بپردازد. این فضای پاک بین حسابرسان و صاحب کاران موجب دستیابی به اهداف حسابرسی خواهد گردید.

ب) عدم در نظر داشتن جزئیات و ساده انگاری امور به دلیل یکنواخت شدن کار: تداوم انتخاب حسابرس، ممکن می باشد کار حسابرسی را برای حسابرسان به صورت یک کار یکنواخت و تکراری جلوه دهد. این موضوع باعث کاهش صلاحیت حرفه‌ای حسابرس خواهد گردید. شاکلی[4] (1982) معتقد می باشد تداوم انتخاب حسابرس می‌تواند باعث اعتماد به نفس بیش از حد، عدم نوآوری و کاهش به‌کارگیری روش‌های دقیق و موشکافانه در بین حسابرسان گردد. همچنین، او معتقد می باشد که مدیریت و کارکنان صاحبکار نیز در اثر تعامل طولانی مدت با حسابرس، با خصوصیات شخصی و کاری وی آشنا شده و می‌توانند با بهره گیری از این آشنایی، دست به تخلف بزنند.

آرل و همکاران (2005) نیز عقیده دارند حسابرسان در بازگشت به کار قبلی، برای اموری مانند برنامه ریزی حسابرسی، بودجه بندی و تهیه‌ی اطلاعات مورد نیاز برای حسابرسی سال جاری، اغلب اوقات به کار برگ‌های سال گذشته تکیه می‌کنند. این تکیه بیش از حد به مدارک سال گذشته و پیش بینی نتایج به جای در نظر داشتن تغییرات کوچک اما مهم، ممکن می باشد باعث عدم دست یابی به اهداف حسابرسی گردد.

ج) تمایل به حفظ صاحبکار: تمایل به داشتن درآمد ساﻻنه بلند مدت از محل حق‌الزحمه‌ی حسابرسی، ممکن می باشد باعث گردد تا حسابرس برای ابقا در سمت خود،رضایت‌مندی صاحبکار را به عنوان یکی از عوامل موثر بر تصمیم گیری‌های خود در نظر بگیرد. آیا در شرایطی که گزارشگری بر به ناخواست صاحبکار ممکن می باشد به از دست دادن درآمدهای احتمالی آینده منجر گردد، حسابرس می‌تواند مستقل باقی بماند؟ زمانی که تعویض ادواری حسابرس الزامی باشد حسابرس، صاحبکار و سایر افراد ذینفع میدانند که تعویض حسابرس در موعد مقرر انجام خواهد گردید و هرگونه انحراف از زمان بندی تعویض ادواری با واکنش منفی یکی از طرف‌های ذینفع روبرو خواهد گردید. پس، بخش بزرگی از فشارهای وارده بر حسابرسان در طی مذاکره از بین خواهد رفت. دانستن این که در سال‌های بعد شرکت صاحبکار توسط موسسه دیگری حسابرسی خواهد گردید و آن موسسه ممکن می باشد بعضی اشتباهات و تخلفات سال‌های قبل را کشف و گزارش کند، باعث خواهد گردید تا حسابرس برای حفظ اعتبار و وجهه‌ی حرفه‌ای خود، تمایل بیشتری به کشف و گزارش اشتباهات و تخلفات داشته باشد. پس، می‌توان گفت که تعویض ادواری حسابرس باعث خواهد گردید تا منافع حسابرس و منافع صاحبکار در یک جهت نباشد، و این تضاد منافع به افزایش کیفیت حسابرسی کمک خواهد کردآرل و همکاران،(2005).پژوهش‌ها نشان داده‌می باشد حسابرسان برای جلب مشتری جدید در سال اول حق‌الزحمه حسابرسی کمتری پیشنهاد می‌دهند. این در حالی می باشد که، حسابرسان معمولاً در سال‌های اولیه ارتباط‌ی خود با صاحبکار، به دلیل نداشتن آشنایی با شرکت مورد رسیدگی و نوع فعالیت‌های آن، متحمل هزینه‌های باﻻیی می شوند. در نتیجه، آنان کوشش می‌کنند تا با ابقای مجدد، این زیان را در سال‌های بعدی ارتباط‌ی خود با صاحبکار جبران کنند(فرانسیس و سیمون[5]، 1987).

[1]Richad Shelby

[2] Enron

[3] Arthur Andersen

[4] Shockley

[5] Francis & Simon

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

سوال اصلی:

  1. کیفیت حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

سوالات فرعی:

  1. اندازه موسسه حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  2. دوره تصدی‌گری حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟
  3. تخصص حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره ‏های آتی دارد؟

مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏ های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری