عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-2- رویکردهای ارزیابی عملکرد

2-3-2-1- رویکرد تولید

رویکرد تولید موفقیت واحدها را در تولید، سپرده ها، وام ها و سایر محصولات با بهره گیری از بعضی منابع مثل پرسنل و سایر مخارج اندازه گیری می کند. رویکرد سوداوری، کارایی بهره گیری از منابع را برای به حداکثر رساندن سود یک واحد اندازه گیری می کند(ایکان[1]وکاله،889،2011).

رویکرد تولید در بین بسیاری از مطالعات گذشته مورد مطالعه قرارگرفته می باشد. بهره گیری از رویکرد تولید برای مدلسازی شرکت خدمات مالی بوده می باشد. تحت رویکرد تولید، شرکتها و موسسات به عنوان نهادهایی در نظر گرفته می شوند که از کار و سرمایه برای تولید سود بهره گیری می کنند و هم ورودی ها و هم خروجی ها معمولا به عنوان اندازه های فیزیکی در نظر گرفته می شوند نه مقادیر پولی؛ در حالی که در رویکرد واسطه گری، سپرده ها و سایر وجوه به وام ها تبدیل می شوند. رویکرد تولید عموما برای مطالعات در سطح مشتری در سطح واحد انجام می شوند در حالی که مدیران واحد ها عملا کنترل کمی بر تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری یا تامین بودجه دارند. در اقدام ممکن می باشد بیش از حد بر تمایزات رده بندی تاکید شده باشد) دارل[2] ودیوید،9،2012).

2-3-2-2- رویکرد عملیاتی

در رویکرد عملیاتی اکثرا جنبه معاملاتی یک واحد اندازه گیری می گردد رویکرد واسطه گری کارایی تبدیل سپرده ها به وام ها را براورده می کند ورودی ها و خروجی ها مطابق با آن چیز که می خواهیم در مورد واحد بدانیم مشخص می شوند کارایی تولید کارایی سودآوری کارایی عملیاتی و کارایی واسطه گری می توانند به صورت جداگانه مطالعه شوند و همچنین می توانند در یک مدل واحد دارای چندین بعد ترکیب شوند تمام ابعاد با هم یک مدل را تشکیل می دهند و یک ابزار تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری را برای مدیریت ارائه می دهند. اولین هدف مطالعه توسط یک مدل عملکرد برای اندازه گیری کارایی نسبی و قابلیت های بهبود واحدهای مورد اندازه گیری با شناسایی نقاط قوت و ضعف آنهاست. هدف دیگر پژوهش در مورد ابعاد تولید و سود اوری واحدها به مقصود آشکارسازی مشخصات عملکردی آنهاست(ایکانوکاله،889،2011).

2-3-3- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد           

حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارش‌های مالی می باشد که سود گزارش‌شده در آنها از اهمیت زیادی برای بهره گیری‌کنندگان برخوردار می باشد. سرمایه‌گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش‌بینی‌های خود را بر آن اساس انجام می‌دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه‌ریزی آینده شرکت بهره گیری می‌کنند. معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می‌باشند، که اکثراً با بهره گیری از اطلاعات تاریخی موجود در صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های همراه، عملکرد شرکت را اندازه‌گیری می‌کنند (جهانخانی و سجادی، 52،1374).

1- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از: سود، نرخ رشد سود، سود تقسیمی، جریان‌های نقدی، سود هر سهم و نسبت‌های مالی (شامل ROA،ROE ،P/E ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین) می‌باشد.

2- سود

سود حسابداری عبارت از درآمدها منهای هزینه‌ها می‌باشد. در طول یکسال مالی شرکت با در نظر داشتن فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، درآمد تحصیل می کند. سود حسابداری، سنتی‌ترین معیار ارزیابی عملکرد می باشد که برای سرمایه‌گذاران، سهامداران، مدیران، اعتبار‌دهندگان و تحلیل گران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. سود حسابداری که با فرض تعهدی محاسبه می گردد به نظر بسیاری از پژوهشگران مانند لهن و ماخیجا[3](1996)، چن و داد[4] (2001) و ورئینگتون و وست[5](2004) یکی از مهمترین معیار‌های سنجش عملکرد به شمار می رود. با در نظر داشتن مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل‌ها و آسانی محاسبات مربوط به آن، این گروه از معیار‌های ارزیابی عملکرد به شکل گسترده‌ای توسط بهره گیری‌کنندگان از اطلاعات مالی، مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. مطالعه‌های انجام شده توسط پژوهشگران نیز نشان می‌دهد که سود حسابداری و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار بهره گیری‌کنندگان قرار می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌های آنها بسیار مؤثر می باشد(باسلم [6]ولیپکا،98،1998). در پژوهش انجام شده توسط جنینگز وهمکاران[7](1997) محتوای اطلاعاتی شکل‌های مختلف سود حسابداری مورد ارزیابی قرارگرفته می باشد که نشان می‌دهد سود هر سهم در تمام اشکال محاسبه خود، برای بهره گیری‌کنندگان مفید می‌باشد. با این حال، مدل‌های حسابداری (سنتی) ارزیابی عملکرد دارای نارسائیهای زیر می باشد:

1-امکان تحریف و دستکاری سود از طریق روش‌های مختلف

2-رویه‌های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه‌گیری سود در شرکت‌های مختلف مجاز می کند

3-با تغییرات سطح قیمت‌ها سود اندازه‌گیری‌شده با واحد پول تاریخی، تغییر می کند

4-به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق‌نیافته دارایی‌هایی که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده‌اند، در محاسبه سود حسابداری شناسایی نمی‌گردد. این ویژگی باعث می گردد که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا نمود (بلکویی ،529،1381).

5-به دلیل بهره گیری از روش‌های مختلف پذیرفته‌شده برای محاسبه بهای ‌تمام‌‌شده و روش‌های مختلف برای تخصیص هزینه‌ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی، کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می‌سازد.

6-تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه‌کاری باعث می گردد تا اطلاعات گمراه‌کننده‌ای در اختیار بهره گیری‌کنندگان قرار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-در نظر نگرفتن هزینه سرمایه

نارسائیهای بالا نشان می‌دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی‌تواند به عنوان معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد بهره گیری قرار گیرد(بلکویی ،529،1381)

[1]. Eken  and Kale

[2]. Darrel &  David

1. Lehn & Makhija

Chen & Dodd

3. Worthington & West

[6]. Balsam & Lipka

5. Jennings and et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال پژوهش:

– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

ارزیابی و مقایسه کارایی مالی شرکت های صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روش های کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری