پایان نامه ارشد

بررسی تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در بورس …

 مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 1-8- روش شناسی پژوهش الف- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته قسمتی از متن پایان نامه : 3-4-3. مرحله دوم: ارزیابی کیفیت سود برای ارزیابی ادامه مطلب…

By 92, ago